Otázka č.10

Telnet -terminál : 23
Protokol pro emulaci terminálu, patří do TCP/IP.Zajišťuje služby potřebné pro vzdálené připojení terminálu.Nejvíce jsou používané terminálu VT-52, VT-100 a VT - 200 což jsou výrobky DEC.Slouží pro tzv. vzdálené přihlašování, neboli k tomu, aby se uživatel jednoho počítače dostal do stejného postavení, jaké má uživatel jiného (vzdáleného) počítače - a mohl si zde například spouštět různé aplikace a pracovat s nimi, a využívat tak výpočetní kapacitu vzdáleného počítače, či jeho další zdroje (aplikace, soubory, periferie apod.).

SMTP - ( Simple Mail Transfer Protocol) : 25
Protokol jednoduché elektronické pošty.Realizuje elektronickou poštu (určený pro posílání e-mailu). SMTP není použitelný pro přenos poštovních zpráv až ke koncovým poštovním klientům, kteří nemusí být trvale dostupní. Pro tyto účely musely být vyvinuty další protokoly, konkrétně protokoly POP3 a IMAP (Internet Message Access Protocol).

POP3 - (Post Office Protocol, verze 3) :110
je protokol používaný zejména e-mailovým klientem k vybírání poštovní schránky. Pro komunikaci používá protokol TCP. Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu do schránky, používá POP3 ověření uživatele jménem a heslem.

NFS- (Network File System)
Označuje systém transparetního sdílení souborů mezi počítači.Umožňuje počítači pracujicí v síti využívat soubory a periferní prostředky.Není závislý na prostředí.

FTP (File Transfer Protocol) : 21
je způsob, kterým se přenáší data na internetu z jednoho počítače na druhý.Je aktivní a pasivní připojení.Je pro stahování velkých souborů.Před začátkem komunikace musí dojít k identifikaci klienta přístupovým jménem a heslem (v případě, že se přihlašujete jako anonym, zadáte Anonymous a jako heslo váš e-mail).FTP protokol rozlišuje dva typy souborů - textove a binární. Někdy je nutné zadat typ souboru "ručně", ale většina FTP klientů již obsahuje autodetekci.
1xx - ok, ale ještě pokračuji
2xx - complete - done - hotovo
3xx - ok, ale ještě něco doplnit
4xx - chyba, ale ještě se pokračuje
5xx - chyba, už nepokračuje

HTTP (HyperText Transfer Protocol) : 80
Je protokol, který definuje pravidla komunikace mezi klientem a serverem. Slouží ke stahování malých souborů.Tento protokol je bezstavový. To znamená, že jednotlivé dotazy a odpovědi na ně představují zcela samostatné jednotky komunikace. Jestliže server odešle odpověď na dotaz klienta, celá transakce pro něj končí. Pokud vzápětí obdrží od téhož klienta další dotaz, nedává jej do žádné souvislosti s dotazem předchozím. Veškeré vazby (např. to, že dotaz vznikl odkazem z předchozího dokumentu) obstarává klient.

SSH - (secure shell, bezpečný shell) : 22
Příkaz ssh slouží pro přihlašování na vzdálené počítače a pro spouštění příkazů na vzdálených počítačích. Umožňuje bezpečnou zašifrovanou komunikaci mezi dvěma nedůvěryhodnými počítači přes nezabezpečenou síť. Umožňuje také forwardování X11 spojení nebo libovolných TCP/IP portů bezpečným kanálem.Program ssh slouží k připojení a přihlášení uživatele na zadaný počítač. Uživatel musí prokázat svoji identitu na tomto vzdáleném stroji použitím
přihlašovacího jména a hesla.(soukromý a veřejný autentizačníí klíč).více na LINK.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protokol)
Je služba přidělování konfigurace TCP/IP klientům.IP adresu, masku, broadcast.