Otázka č.11

CGI script - je externi program, ktery je na pozadavek od uzivatele spusteny WWW serverem jako samostatny proces. CGI scripty jsou často vytvářeny ve scriptovém jazyce Perl nebo v nekterem shellu OS Unix. Z programovacich jazyku se používá např. jazyk C nebo C++, Visual Basic. Vyber jazyka zavisi pouze na autorovi CGI scriptu, a take na tom, jaky jazyk ma autor k dispozici.

HTML formulář - pokud jsou zadana data do formulare jsou pred prenosem na server kodovana.Definice formulare je v jazyce HTML vlozena mezi <FORM> a </FORM>.

ASP - (Active Server Pages) od Microsoftu .ASP fungují na principu serverem vkládaných vsuvek -- stránku doplníme o příkazy, které se vždy před odesláním stránky provedou na serveru.Je pomalejší a naročnější na server něž PHP.

PHP - což znamená "PHP: Hypertext Preprocessor", je široce používaný mnohoúčelový skriptovací jazyk, šířený pod Open Source licencí, zvlášť vhodný pro vývoj WWW aplikací a způsobilý pro vkládání do HTML. Velká část jeho syntaxe je vypůjčená z C, Javy a Perlu. Cílem tohoto jazyka je je umožnit webovým vývojářum rychle psát dynamicky generované stránky.

JAVA - Jedná se vlastně o modifikaci C++ s nároky na bezpečnost.Java programy se nazívají applety, ke klientovy se přenáší přeložený kód a on ho interpretruje a provádí to nezávisle na platformě

Link na weby :

  • www.jaknaweb.com
  • www.jak psát web.cz
  • www.owebu.cz