Otázka č.13

>
typ princip výhody nevýhody
nbsp;
RAID 0 - striping - Data se rozdělují mezi několik disků Zvýšení kapacity, zvýšení přístupové doby při čtecích i zapisovacích operací Nezvyšuje bezpečnosti
RAID 1 - mirroring Data se součastně zapisují na více disků(většinou 2).Jeden disk je úplnou kopií druhého Data jseo 100% redundantní.Vysoká bezpečnost, při poruše primárního disku přebírá jeho funkci sekundární disk.Dochází ke zvýšení čtecích operací díky součastnému čtení ze dvou disků. K uložení dat je potřebaná dvojnásobná kapacita.Celý disk ja zrcadlen na disk další
RAID 4 - striping s redundací Data jsou rozdělována mezi více disků.Navíj jeden disk ze sady je vyhrazen pro ukládání paritních redundantních údajů.Při havárii některého z disku je možného vyměnit.Jeho data jsou pak zrekonstruována pomocí paritních redund. údajů. Zvýšení výkonu při čtecích operacích.Havarovaný disk je možné vyměnit. Nižší výkon při zápisových operacích.
RAID 5 - striping s redundací Pracuje jako Raid 4 ale paritní data jsou rozprostřena na všechny disky.Není tu zvláštní disk pro redundatní disk. Platí vše jako Raid 4 Stejný jako Raid 4
RAID 6 je posledním (nehybridním) diskovým polem. Podobně jako RAID 5 využívá rozprostření paritních informací na všech discích v poli, vytváří však dvě nezávisle vypočtené paritní informace. RAID 6 je díky tomu nejspolehlivější a i při výpadku dvou disků lze data znovu zrekonstruovat. Rychlost čtení je srovnatelná s RAID 5, avšak zápis je o něco pomalejší, protože je nutné vypočítat a uložit dvě sady paritních informací. Vyšší cena RAID pole, používá se proto jen tam, kde je kladen opravdu maximální důraz na spolehlivost a přístupnost dat

Zabezpečení SW - uživatelé

  • Ví jen protistrana
  • Vlastnosti - schopnosti - vygenerovaný heslo které se nedá vyťukat na klávesnici (SMART CARD)
  • Schopnost provést nějakou operaci -
  • Byorytmy - EKG (srdce), EEG (mozek), Sítnicový test, Otisk prstu (ruky), Hlas, Podpis, Zuby, DNA