UTILITY ot.č.16


FILER: funkce pro mazání, kopírování, přesouvání souborů a adresářů, zobrazuje informace o atributech, právech a vlastnících souborů nebo adresářů. Také s jeho pomocí lze tyto atributy a práva nastavovat. Slouží rovněž k obnovování smazaných souborů, případně k jejich definitivnímu smazání.

NETUSER: umožňuje uživatelům připojovat a odpojovat síťové tiskárny, posílat zprávy a nastavovat způsob přijímání zpráv, připojovat a odpojovat síťové disky, přihlašovat se k serverům nebo se od nich odhlašovat, měnit heslo a měnit kontext.

NETADMIN: slouží správci systému k zakládání nových uživatelů, skupin, atd. Pomocí tohoto programu lze měnit uživatelům hesla, login skripty, zobrazovat či nastavovat různé informace. Program je přístupný i běžnému uživateli s tím, že využije především editor login scriptu.

PCONSOLE: je program pro manipulaci s tiskovými frontami (řízení tisku, přidávání či odebírání tiskových úloh, tvorba či mazání tiskových front, atd.). Běžný uživatel jej využije především ke kontrole, zda jeho tisk je v pořádku zařazen do tisku.

RCONSOLE: umožňuje dálkový přístup na konzoli serveru. Zde je pak možné spouštět (ukončovat) procesy, které běží na serveru, měnit nastavení a konfiguraci serveru, odpojovat uživatele, vypínat server atd… Běžný uživatel by k službám této utility neměl mít přístup – nebezpečí poškození konfigurace sítě a proniknutí do systému !


SESSION (Session Manager) je program z řady MENU řízených programů pro obsluhu relací pracovní stanice. Umožňuje práce s mapováním diskových jednotek, posílání zpráv a pod.

Change Current Server - změna aktuálního serveru
Drive Mappings - mapování síťových jednotek
Group List - seznam skupin a zasílání zpráv
Search Mappings - mapování prohledávaných jednotek
Select Default Drive - výběr implicitní jednotky
User List - seznam uživatelů a zasílání zpráv

FILER (Netware File Maintenance) program pro práci se soubory, adresáři a podadresáři v rámci Novell serverů.

Current Directory Information - informace o aktuálním adresáři
File Information - informace o souborech
Select Current Directory - výběr aktuálního adresáře
Set Filer Options - nastavení parametrů programu Filer
Subdirectory Information - informace o podadresářích
Volume Information - informace o svazku


SYSCON (Netware System Configuration) je program, poskytující informace o uživatelích, bezpečnosti sítě, řídících počítačích a pod. Dále umožňuje práci s uživatelským Login Scriptem, podává informace o připojení do sítě, účetních sazbách, zprostředkovává nastavování důležitých prvků sítě, zejména uživatelů, skupin, přihlašování a startování sítě.

Accounting - účetní služby
Change Current Server - změna aktuálního serveru
File Server Information - informace o souborovém serveru
Group Information - informace o skupině
Supervisor Options - parametry supervisora
User Information - informace o uživateli


PCONSOLE (Netware Print Console) je program, určený pro komplexní obsluhu tiskových front určitého serveru.

Change Current File Server - změna aktuálního serveru
Print Queue Information - informace o tiskových frontách
Print Server Information - informace o tiskových serverech

SALVEGE obnovuje smazaný soubor
Verze 3.11 již udržuje všechny smazané soubory až do té doby, než potřebuje místo na nové soubory. Automaticky pak odstraňuje, a to nenávratně, soubory, které byly smazány před nejdelší dobou. Po zadání příkazu SALVAGE se na obrazovce objeví menu, pomocí kterého vyberete požadovaný adresář a obnovíte soubory. Soubory ze smazaného adresáře můžete obnovit, jen pokud máte oprávnění správce sítě.
Pokud budete chtít smazat soubory nenávratně, aby již nešly obnovit, můžete použít příkaz PURGE.