Otázka č.17

Existují tři typy login scriptů. Při přihlašování uživatele provede příkaz LOGIN odpovídající login scripty. Může být použita kombinace třech skriptů, všechny typy jsou volitelné.


Kontejnerový login script: nastavuje základní prostředí pro všechny uživatele v uzlovém (kontejnerovém) objektu. Tento login script se provádí jako první.

Profilový login script: nastavuje prostředí pro více uživatelů, kteří mají něco společného. Tento login script se provádí po ukončení kontejnerového

Uživatelský login script: specifikuje prostředí jediného uživatele. Každý uživatel si může tento script sám vytvářet nebo upravovat. Používá se pro spouštění osobních nabídek, elektronické pošty, apod.


Program LOGIN obsahuje defaultní skript, který se provede v tom případě že uživatel nemá vlastní skript. Tento skript provede mapování adresářů s programy pro práci na síti Novell.

Používají dva typy dat – příkazy a proměnné.
( ! Pozor před jméno proměnné se píše znak % ! )

Ve většině případů je vhodné použít proměnnou místo konkrétní hodnoty. To umožňuje tvořit skripty mnohem efektivnější a flexibilnější. Identifikátor proměnná dovoluje zadat proměnnou (např. LOGIN_NAME) do příkazu login scriptu na rozdíl od specifického jména (např. RUZICKA). Použitím proměnných lze vytvořit login script využitelný více uživateli. Při provádění login scriptu jsou proměnné nahrazeny jejich skutečnými hodnotami. Například:

WRITE "Hello,%LOGIN_NAME"

Zobrazí následující text při přihlašování uživatele RUZICKA:

Hello, Ruzicka

Ve výše uvedeném příkladu při přihlašování Ruzicky proměnná LOGIN_NAME nahrazeno za jeho uživatelské jméno.

Následující proměnné lze využít v login scriptu:

Povšimněte si, že uvedené proměnné se vždy píší VELKÝMI písmeny a v názvu proměnné NENÍ nikdy mezera, vždy pouze podržítko!
Příklady použitelné v LoginScriptu:

MAP F:=SYS:%LOGIN_NAME
Namapuje domovský adresář uživatele na disk F:. Pokud uživatel nemá domovský adresář, je stále na disku F: namapován na svazek SYS:

WRITE "Good %GREETING_TIME, %FULL_NAME
Vypíše pozdrav. Např.: Good morning, Jan Voprsalek.

IF MEMBER OF MAIL THEN
#F:\NEWMAIL.EXE
END
Pro uživatele, kteří jsou členy skupiny MAIL se spustí externí program z disku F: - newmail.exe
TISK

Operační systém Novell zpřístupňuje tisk na síťových tiskárnách. To znamená že ačkoliv k naší stanici není žádná tiskárna fyzicky připojena můžeme přesto tisknout. Tiskové úlohy se posílají po síti do tiskové fronty (print queues) a odtud je tiskový server (print server) posílá na tiskárnu.

Tiskový server (print server) lze provozovat třemi různými způsoby:
spuštěním na samostatném vyhrazeném počítači (tiskárna je připojena k němu)
spuštěním na file serveru jako další úloha (tiskárna je připojena k němu)
spuštěním na file serveru jako další úloha (tiskárna je připojena vzdáleně na jiném PC kde běží služba NPRINTER)


Je třeba si vysvětlit tři základní pojmy:

PRINTER (tiskárna) - tiskárna je periferní zařízení, sloužící k výstupu informací z počítače na papír buď v textové nebo grafické podobě. K počítači se standardně připojuje přes paralelní rozhraní (centronics), ale může být připojena i přes sériové rozhraní.

PRINT QUEUES (tisková fronta) - prostor, ve kterém jsou shromažďovány dokumenty čekající na to, až budou vytisknuty na požadované tiskárně. V systému Novell jsou tiskové fronty vytvářeny pomocí utility PCONSOLE. Pro každou tiskovou frontu je v tomto síťovém operačním systému vytvořen na serveru příslušný adresář. V systémech Novell 2.x a 3.x jsou to adresáře příslušející tiskovým frontám umístěny v adresáři SYS:SYSTEM. Ve 4.x se nacházejí v adresáři QUEUES na zadaném logickém disku.

PRINT SERVER (tiskový server) - Server, který ošetřuje a řídí tisky všech uživatelů sítě. Shromažďuje tiskové úlohy (joby) zasílané aplikacemi pracujícími na různých stanicích v síti. Ukládá je na svůj pevný disk do tiskových front a ve vhodném okamžiku je odtud odesílá na připojené tiskárny.