ot.č.18

 • Konzole pro správu -> SYS:\MGMT\CONSOLEONE\1.2\RCONJ.EXE -- na serveru je spuštěna aplikace LOAD RCONA66
 • Přechod mezi konzolama => ALT+ESC, CTRL+ESC
 • Připojení a odpojení svazků =>
 • Přidání uživatele pomocí utility => PUBLIC/WIN32/NWADMIN.EXE
 • Uživatelský skript - mapování disku - MAP H:=SYS:PUBLIC
 • namapování domácí složky - *:=SYS:USER\%LOGIN_NAME (* znamená že najde volný disk a připojí mu písmenko)
 • Monitor - sledování sítě,systému (kdo je nalogovanej, co má spuštěného, jak dlouho tam je, kdy se naposled připojil atd..)
 • Nastavení spouštění NetWeru - autoexec.ncf
 • PUBLIC - běžné utility
 • SYS - ETC = Nastavení programů ; SYSTEM = Ovladače, systémové programy, moduly
 • Help - seznam příkazů
 • Down - zastaví server
 • Restart Server - res. server ne počítač
 • Remote DOS - zakáže DOS
 • Load - nahrání modulu (od verze 5 se už nemusí psát)
 • Module - výpis nahraných modulů
 • Volumes - info. o připojených HDD
 • Mount/Dismount - připjení/odpojení HW
 • CDROM - připojí CDrom
 • EDIT - k editování souborů
 • Install - instalace :-)
 • Remote - vzdálená správa
 • DSRepaid - oprava NDS
 • Memory - kolik RAM
 • Disable/Enable Login - zakázat/povolit nalogovat se na server
 • Broadcast - zpráva pro nalog. uživatele
 • SET - co když (set time ,..)