Otázka č.2

ALOHA - Aloha na Havajských ostrovech se tento signál šířil v podobě rádiových vln vzduchem, zatímco v případě vznikající sítě "Alto Aloha Network" se tento signál šířil v podobě elektrických impulsů skrz tzv. koaxiální kabel.

Jsou tři druhy

CSMA (Carrier Sense Multiple Access) - stanice připravená vysílat data si "poslechne" zda přenosové médium (kabel) nepoužívá jiná stanice. V případě, že ano, stanice zkouší přístup později až do té doby dokud není médium volné. V okamžiku kdy se médium uvolní začne stanice vysílat svá data.

CD (Collision Detection) - stanice během vysílání sleduje zda je na médiu signál odpovídající vysílaným úrovním (tedy aby se např. v okamžiku kdy vysílá signál 0 nevyskytl signál 1). Případ kdy dojde k interakci signálu více stanic se nazývá kolize. V případě detekce kolize stanice generuje signál JAM a obě (všechny) stanice které v daném okamžiku vysílaly generují náhodnou hodnotu času po níž se pokusí vysílání zopakovat.

K obrázku:
fáze 1 - stanice vlevo si poslechla na drátu zda nekdo vysílá, zjistila, že ne a zacala sama posílat data; v okamžiku kdy ješte signál nedorazil ke stanici vpravo si tato stanice overila stav média, zjistila, že je možnost zahájit vysílání
fáze 2 – obe stanice posílají data
fáze 3 – stanice vpravo zjistila kolizi a generuje signál JAM, všechny vysílající stanice zastavují vysílání a generují náhodné císlo

 

FDMA - ( Frekvenční multiplex ) kmitočtové pásmo se rozdělí na dílčí podpásma, každému kanálu je přiděleno jedno kmitočtové pásmo.Používá se zejména v telefonii..je to spolehlivé a levné !Kmitočtový multiplex je základem širokopásmových lokálních sití.

 

TDMA - ( Časový multiplex ) přenosový čas je rozdělen na časové rámce a časové úseky, každému zařízení ( kanálu ) je přidělován jeden úsek v každém cyklu..