Doména (domain)
Také odpovídá logické skupině počítačů, které ovšem pracují se společnou databází uživatelů a zabezpečovacích informací. Tuto databázi. Chce-li uživatel pracovat v doméně, musí se přiihlásit a uvést odpovídající heslo. Potom obdrží automaticky oprávnění pro přístup k vybraným prostředkům v doméně.
Každá doména má své jednoznačné jméno.
Toto jméno musí znát uživatelé, aby se do domény mohli přihlásit. Správa v doméně probíhá centrálně. Administrátor se zpravidla stará o zřizování uživatelských kont, přidělování práv atd. To má svůj význam především pro bezpečnost, protože oprávnění a omezení jsou řízena centrálně a možné "skuliny" jsou tedy do značné míry vyloučeny.

Trusted Domains - důvěryhodné domény
Domény byly zavedeny především pro omezenou použitelnost modelu pracovních skupin. Ale i domény jednou narazína hranice, a sice tehdy, když počet uživatelů a prostředků vzroste tak, že není možné udržet stávající strukturu. Zde se uplatnily adresářové služby, jako například NDS v NetWare; Microsoft ovšem zvolil jinou cestu: důvěryhodné domény. Při této koncepci vychází Microsoft z toho, že se domény vytvářejí automaticky podle organizačních jednotek, které zpravidla nejsou tak velké, aby se nedaly spravovat v rámci jedné domény. Vznikneli požadavek na přístup z jedné do druhé, musí se zřídit důvěryhodná doména.

r Single-Domain
r Master-Domain
r Multiple-Master-Domain
r Complete-Trust

 

LINK -- www.helpdesk.advice.cz