ot.č.24

Vlastnictví uživatelem a skupinou (tj. soubor má UID a GID). Uživatel může být členem více skupin, ale jedna je defaultní - a ta bude přidělena nově vytvářenému souboru (System V konvence).
V Linuxu pouze root může změnit vlastníka souboru, ne samotný vlastník.
"sticky" bit (angl. přilnavý, lepkavý - "lepí program do paměti) - ponechává kód programu v oper. paměti i po ukončení procesu

  • ID - výpis práv
  • CHMOD - změna práv - u - vlastník - g - skupina - o - ostatní - a - všichni
  • zápis .. chmod a+rwx soubor.txt ( znaménko "+" přidá práva , znaménko "-" ubírá práva )
  • R - read.Obsah souboru lze číst. Je možné zobrazit obsah adresáře, tj. vidět jaké soubory a adresáře obsahuje.
  • W - write.K souboru lze připisovat nebo jej měnit.Možnost vytváření, smazání nebo přejmenování/přesunu souborů v adresáři.
  • X - execute.Soubor lze spustit jako program.Povolí procházení adresářem a přístup k souborům a adresářům pod ním. Bez tohoto bitu není možné přidávání, mazání a přejmenování souborů v adresáři. Adresář nemající nastavený x-bit v žádné ze tří skupin (vlastník, skupina, ostatní) je nepoužitelný - může do něj pouze uživatel root.
  • CHOWN - změna uživatele
  • CHGRP - žměna skupiny