Otázka č.26

Po nainstalování Linuxu se na disku vytvoří několik adresářů. Pro ty kteří jsou zvyklí na OS Microsoft Windows to je většinou trochu matoucí. Ale struktura je zcela logická a po nějaké době si určitě zvyknete.

Všechny disky a diskové oddíly jsou v jedné stromové stuktuře. Nejvyšší adresář ve stromě je kořenový adresář, který se zapisuje pomocí lomítka (/).

Základní přehled adresářové struktury v systému LINUX:


/bin
Jsou zde uloženy základní příkazy k bootování, ke správě systému, změně hesel atd.


/sbin
Podobně jako /bin, ale programy slouží jen superuživateli (rootovi). Za jistých okolností je můžou používat i ostatní uživatelé.


/boot
Soubory, jež používá zavaděč operačního systému (angl. bootstrap loader), například LILO. Je zde uloženo jádro operačního systému LINUX, 300 - 700 KB ve zdrojovém kódu. Po instalaci je nutná kompilace aby fungovalo.


/dev

Devices - adresáře zastupující hardware zařízení. Jsou zde ke každému zařízení adresáře např. COA = COM1. Cokoli sem zapíšeme, pošle se na COM1. NULL adresář - cokoli sem zapíšeme, se nestane.


/etc
Databáze uživatelů, hesla, shelly atd. Jsou zde uloženy konfigurační soubory programů (něco jako .ini v OS Microsoft Windows).
/etc/rc, /etc/rc.d, /etc/rc?.d - jedná se o skripty a adresáře skriptů, které se spouší při startu, nebo v případě kdy se mění běh úrovné systému (init).
/etc/passwd - databáze uživatelů systému s položkami, v nichž je uloženo uživatelské jméno, skutečné jméno uživatele, domovský adresář, šifrované heslo a další dodatečné informace.

/home
Obsahuje domovské adresáře všech uživatelů (třeba: /home/novakj). Díky oddělení se snáze zálohují. Často je tento adresář umístěn na jiném pevném disku.


/lib
Sdílené knihovny pro různé programy.
/lib/modules - zaváděcí moduly jádra systému (zvláště ty, které jsou potřeba pro zavedení systému při zotavení po neočekávaných událostech (například síťové ovladače a ovladače pro souborový systém).


/mnt
Přípojné místo pro dočasná připojení dalších disků, například /mnt/cdrom).


/proc

Tento adresář je virtuálně simulovaný, jsou zde ke každému procesu adresáře a je tam o tom procesu záznam. Například co se vykonávalo, kdo to přikázal, kdy, atd. Při prohlížení těchto souborů jsou generovány operačním systémem.


/root
Domovský adresář roota. Je zvlášť kvůli bezpečnosti. V praxi ho často představuje jiný pevný disk.


/tmp
Adresář vyhrazený pro pracovní soubory všeho druhu.


/usr/
Obsahuje všechny příkazy, knihovny, manuálové stránky a jiné soubory, jejichž obsah se nemění a které uživatel potřebuje při běžném provozu.
/usr/bin - veřejně přístupné příkazy,
/usr/doc - dokumentace,
/usr/lib - knihovny,
/usr/local - konfigurační soubory,
/usr/man - manuálové stránky tj. nápověda pro programy,
/usr/tmp - dočasné soubory programů,
/usr/X11R6 - X-window 11 release 6


/var
Proměnné - obsahuje soubory, které jsou časově závislé. Tedy především sdílené adresáře pro elektronickou poštu, systém -newsio, tiskárny, log-soubory, formátované manuálové stránky a dočasné soubory.


Speciální adresáře
Linux poskytuje dvě speciální jména adresářů. Použití tečky (.) je stejné jako uvedení cesty k pracovnímu adresáři. Dvě tečky (..) v cestě způsobí přechod o jednu úroveň zpět k nadřazenému adresáři.

  1. Links --- http://richvasoft.webz.cz/view.php?cisloclanku=2003031001
  2. Links --- http://jonatan.spse.pilsedu.cz/vyuka-linux/adresare+soubory.html