Otázka č.3

Pozitivní potvrzování
Příjmací stanice v případě že prevzala datový paket bez chyby, vyšle speciální potvrzovací paket.Na chybně přijatý paket a samozřejmě i na nepřijatý paket příjmací stanice nereaguje.Vysílací strana po zaslání paketu musí čekat určitou dobu na příchod potvrz. paketu.Teprve po jeho příjmu může pokračovat vysíláním dalšího paketu.Nepříjde-li potvrz. ve vymezené době, opakuje se vysílání paketu znovu.Dokáže se vyrovnat se strátou paketu, ale ne se strátou patvrz. paketu -> dochází k duplicitě vysílání původního paketu.

Negatiní potvrzování
Základní princip této metody vychází z toto, že vysílací strana je upozorněna pouze na chybně přijatý paket.Tato metoda rychle reaguje na chybně přijatý paket, ale nadokáže se vyrovnat s jeho strátou.Proto se obvykle kombinuje s pozitivním potvrz.V této kombinaci pak rychle reaguje na chybně přijatý paket.

Skupinové potvrzování
Potvrz. se skupina paketů najednou. Při potvrz. každého paketu samostatně mohou značně narůstat časové ztráty, zvláště pak při větším zpoždění v přenosové cestě.Vysílací stanice očekává potvrzení až po vyslání X paketů.Na vysílací straně je nutno zajistit vyrovnávací pamět o kapacitě X paketů.