Otázka č.5

Token-ring
Robustnost (spolehlivost) , velká vzdálenost mezi stanicemi (optika 2km , koax 770m ), vysoká využitelnost až 98% , pevný časový multiplex.
Claim token - udává která stanice bude monitor.Podle prioryty adresy (která je nejvýš je monitor).
Jedná se o síť s kruhovou topologií, využívá se zde přístupová metoda založená na předávání známky. Síť pracuje rychlostí 1Mbps , 4 Mbps nebo 16 Mbps. Ačkoli je založena na kruhové topologi, síť Token-ring používá hvězdicové skupiny až osmi pracovních stanic napojených na kabelový koncentrátor (MAU - Multistation Access Unit) který je napojen na hlavní kruh.Vedení spojů přes koncentrátory dovoluje detekovat nefunkční stanice a spoje a vyřadit je z kruhu.Maximální počet stanic u této sítě je až 260 na jeden koncentrátor.
Jako přenosové médium se používá stíněná nebo nestíněná kroucená dvoulinka a optický kabel.

 

100VG-AnyLAN
Jedná se o síť od firmy Hewlett-Packard. Rychlost této sítě je 100 Mbps. Maximální průměr sítě je 7,7 km. Maximální počet stanic není omezen, záleží na počtu HUBů. Médiem je kroucená dvoulinka cat.3 a optický kabel. Je zde použita bezkolizní přístupová metoda, umožňující dvě úrovně priority (nízkou a vysokou). Používají se zde jako rozbočovače HUBy. Síť lze rozšiřovat připojováním podřízených HUBů na centrální HUB.Maximálně 4 patra HUBů.Používá v kabelu UTP cat.3 všechny kabely buď k vysílání nebo k příjmání.


Kdyby toto řešení sítí přišlo dříve, stalo by se možná rozšířenější než Ethernet. Je zřejmě lepší a výhodnější.

FDDI
Zkratka slovního spojení "Fiber Distributed Data Interface" (optické rozhraní pro distribuovaná data). Byla vytvořena roku 1986. A byla určena pro výkonné a nákladné počítače, kterým nedostačovala šířka pásma ve stávajících architekturách.

Rychlost přenosu je 100 Mbps používající dvojitou protisměrnou kruhovou topologii, podporujicí až 500 počítačů. Jeden kruh se označuje jako primární a druhý jako sekundární. Provoz většinou probíhá pouze v primárním kruhu. Pokud dojde k selhání primárního prstence, FDDI automaticky překonfiguruje síť tak, aby data probíhala v druhém kruhu, a to v opačném směru. Díky této redundanci je zajištěna vysoká spolehlivost sítě.Jako přístupovou metodu používá předávání známky. Sítě FDDI jsou vhodné pro systémy, které požadují přenos velkých objemů informací, jako je například zpracování grafiky, animací atd. Síť FDDI používá jako médium optický kabel (vlákno). Celková délka kabelu nesmí být větší než 100 km, takže není určena pro používání v technologiích WAN. Po každých přibližně 2 km se musí použít opakovač.
Optický Baypass - stanice která se vypne tak na síťové kartě sklopí zrcátko aby nebyl porušen kruh.Záložní vedení slouží k synhronizaci času.
SAS ( Single A. Station ) , DAS ( Dual A. Station )..

Jiná varianta se nazývá CDDI. Jako médium se používá kroucená dvoulinka. Použitím měděného vodiče se však výrazně omezí možnosti přenášení dat na dálku.