Otázka č.6

Díky této jednoduchosti bylo dosaženo nízké ceny sítových adaptéru a aktivních prvku a tím i znacného rozšírení Ethernetu. Jednoduchost rešení ovšem prináší i jednu významnou nevýhodu – s narustajícím počtem uzlu narustá počet kolizí a tím klesá teoretická propustnost sítě. Soubor uzlu jejichž vzájemná činnost muže vygenerovat kolizi se nazývá kolizní doména. Logicky lze odvodit, že kolizní doména by mela být co nejmenší. Používané aktivní prvky mají ke kolizní doméne rozdílný vztah. Nekteré kolizní doménu rozširují, nekteré kolizní domény oddelují. Jejich volbou lze proto propustnost síte ovlivnit.


Vedle pojmu kolizní doména existuje pojem broadcastová doména. Na počítačové síti se vyskytují principielně dva typy paketu – tzv. unicasty a nonunicasty. Unicasty jsou pakety které mají konkrétního adresáta vyjádreného regulérní sítovou adresou. Nonunicasty používají skupinovou adresu a jsou urcené bud všem uživatelum síte (broadcasty) nebo vybrané skupine uživatelu (multicasty). Problém je v tom, že nonunicastu se musí pocítac venovat i když není urcen pro nej. S nárustem poctu uzlu v broadcastové doméne narustá i množství nonunicastu. Z tohoto duvodu je nutné udržet velikost broadcastové domény v rozumné velikosti. Používané aktivní prvky mají k broadcastové doméne rozdílný vztah a proto lze jejich volbou propustnost síte ovlivnit.


1. "Klasický" Ethernet s přenosovou kapacitou 10 Mbit/s:


10Base-2

– používá jako přenosové médium dvakrát stíněný koaxiální kabel označovaný jako Thin Ethernet (v jednodušší verzi Cheapernet) s impedancí 50 ohm
- délka segmentu kabelu může být maximálně 185 m (i když existují i varianty karet umožňující délku až 300 m)
- na jednom segmentu může být maximálně 25 stanic
- segment musí být na obou koncích ukončen pomocí tzv. terminátorů

10Base-5

– používá jako přenosové médium pětkrát stíněný koaxiální kabel ozn. jako Thick Ethernet neboli Yellow Cable s impedancí 50 ohm
- délka segmentu může být maximálně 500 m; na kabel jsou připevňovány transceivery, stanice může být max. 50 m od transceiveru
- transceivery musí být připevňovány ve vzdálenostech násobku 2,5 m (na kabelech bývá označení)
- segment musí být na obou koncích ukončen pomocí tzv. terminátorů

10Base-T

– používá jako přenosové médium kroucený dvoudrát (stíněný nebo nestíněný) s impedancí 100 ohm (min. Cat 3)
- délka kabelu mezi uzlem a aktivním prvkem může být max. 100 m

10Base-FL

- používá jako přenosové médium multimodový optický kabel
- délka kabelu mezi uzly může být max. 2 km
- existuje i modifikace používající singlemodový optický kabel

2. Fast Ethernet s přenosovou kapacitou 100 Mbit/s:

100Base-TX

– používá jako přenosové médium kroucený dvoudrát (stíněný nebo nestíněný) s impedancí 100 ohm (min. Cat 5)
- délka kabelu mezi uzlem a aktivním prvkem může být max. 100 m

100Base-T4

– používá jako přenosové médium kroucený dvoudrát (stíněný nebo nestíněný) s impedancí 100 ohm (min. Cat 3)
- délka kabelu mezi uzlem a aktivním prvkem může být max. 100 m
- používá všechny 4 páry kabelu
- technologie není příliš rozšířena

100Base-FX

- používá jako přenosové médium multimodový optický kabel
- délka kabelu mezi uzly může být v případě plně duplexního provozu max. 2 km; v příp. polovičního duplexu je vzdálenost ovlivněna zapojením sítě
- existuje i modifikace používající singlemodový optický kabel


3. Gigabit Ethernet s přenosovou kapacitou 1000 Mbit/s:

1000Base-SX

– používá jako přenosové médium multimodový optický kabel
- délka kabelu mezi uzlem aaktivním prvkem je ovlivněna parametry kabelu

1000Base-LX

– používá jako přenosové médium ultimodový nebo singlemodový optický kabel
- délka kabelu mezi uzlem a aktivním prvkem je ovlivněna typem a parametry kabelu