Otázka č.7

Rozbočovač (HUB)
je zařízení, kde dochází k větvení datového spoje. Tzn., že data která přicházejí z jednoho nebo více směrů jsou předávána do jednoho nebo více jiných směrů. Z topologického hlediska představuje HUB sběrnici zborcenou do jednoho bodu.


Přepínač (switch)
Přepínač je síťové zařízení, ve kterém se, podobně jako v rozbočovači, schází několik datových spojů. Avšak na rozdíl od rozbočovače dochází v přepínači k volbě směru odcházejících dat. Data se tudíž nešíří do všech dalších spojů, nýbrž jsou předána na základě znalosti přilehlých síťových segmentů do jednoho určitého spoje, který vede k cílovému zařízení. Přepínač je tudíž zařízení v porovnání s rozbočovačem více sofistikované.


Směrovač (router)

Směrovač lokální sítě je zařízeni, které určuje další uzel, do kterého mají být předána data na cestě směřující do místa jejich určení. Někdy je funkce směrovače emulována k tomu určeným programem běžícím na počítači vybaveném více síťovými adaptery, připojenými k různým podsítím. Směrovač tedy propojuje minimálně dvě podsítě, přičemž určuje cestu pro každý datový paket, který jím prochází.


Směrovací přepínač (routing switch)
Směrovací přepínače jsou technologicky nejvyspělejší produkty určené pro propojování jednotlivých podsítí a segmentů lokálních sítí. Zajišťují funkce přepínačů i směrovačů a umožňují vytvořit vysoce propustnou lokální síť s tzv. „bezešvou“ infrastrukturou.


Most (bridge)
Most rozděluje síť na dvě kolizní domény. Umožňuje stanicím v kterékoliv síti přistupovat na zdroje v druhé síti. Pomocí mostů je možné prodlužovat délku, počet uzlů v síti a redukovat úzké profily vzniklé z přílišného počtu připojených počítačů. Rozumí rámci a má vlastní paměť. Celou zprávu uloží do své paměti. Zjistí jestli není poškozená. Pokud ano tak ji zahodí. Pokud je v pořádku zjistí MAC adresu a sestavuje směrovací tabulku. Poté začne odesílat pakety následujícím způsobem:Jestliže ve směrovací tabulce není uveden cíl, most odešle pakety na všechny segmenty,
pokud cíl ve směrovací tabulce uveden je, most odešle pakety na daný segment.

Opakovač (repeater)
Aktivní prvek zajišťující spojení dvou a více segmentů sítě tím, že signál obdržený na jednom portu zopakuje do ostatních portů , obnoví ostré vzestupné a sestupné hrany; opakovač rozšiřuje kolizní i broadcastovou doménu.Rozumí rámcům.

Zesilovač
něco jako repeater, ale nerozumí rámcům takže jak přichází signál takový zesílý a posílá dál.Nic jiného nedělá.Jen zesiluje.