OSI – ISO vrstva

7. Aplikační vrstva Program
6. Prezentační vrstva převod do tvaru srozumitelného pro příjemce
5. Relační vrstva vytvoření a údržba spojení s příjemcem
4. Transportní vrstva dozor na spolehlivý přenos zpráv a opravy chyb
3. Síťová vrstva vytvořený pakety s adresami a ostatními nutnými čísly
2. Spojová vrstva vytvoření rámců a jejich vysílaní
1. Fyzická vrstva přenos rámců ve formě elektrických signálů

1. Fyzická vrstva
Definuje prostředky pro komunikaci s přenosovým médiem a s technickými prostředky rozhraní. Dále definuje fyzické, elektrické, mechanické a funkční parametry týkající se fyzického propojení jednotlivých zařízení. Je hardwarová ( kabely ).
2. Linková vrstva
Zajišťuje integritu toku dat z jednoho uzlu sítě na druhý. V rámci této činnosti je prováděna synchronizace bloků dat a řízení jejich toku. Je hardwarová.( síťová karta )
3. Síťová vrstva
Definuje protokoly pro směrování dat, jejichž prostřednictvím je zajištěn přenos informací do požadovaného cílového uzlu. V lokální síti vůbec nemusí být pokud se nepoužívá směrování. Je hardwarová ale když směrování řeší PC s dvěma síťovými kartami je softwarová.
4. Transportní vrstva
Definuje protokoly pro strukturované zprávy a zabezpečuje bezchybnost přenosu (provádí některé chybové kontroly). Řeší například rozdělení souboru na pakety a potvrzování. Je softwarová.
5. Relační vrstva
Koordinuje komunikace a udržuje relaci tak dlouho, dokud je potřebná. Dále zajišťuje zabezpečovací, přihlašovací a správní funkce. Je softwarová.
6. Prezentační vrstva
Specifikuje způsob, jakým jsou data formátována, prezentována, transformována a kódována. Řeší například háčky a čárky, CRC, kompresi a dekompresi, šifrování dat. Je softwarová.
7. Aplikační vrstva
Je to v modelu vrstva nejvyšší. Definuje způsob, jakým komunikují se sítí aplikace, například databázové systémy, elektronická pošta nebo programy pro emulaci terminálů. Používá služby nižších vrstev a díky tomu je izolována od problémů síťových technických prostředků. Je softwarová.

Návrh sítě !!

 

Pravidla : 5 - 4 - 3 - 2 - 1

  • max. 4 aktivních prvků(repeatrů) v segmentu sítě
  • ke každému oknu 2 zásuvky
  • vždy nechat na konci min 1m kabelu navíc

  • za sebou lze zapojit maximálně 5 kabelových segmentů pomocí 4 opakovačů, přičemž lze kombinovat jednotlivá přenosová média
  • mezi dvěma uzly (připojenými počítači) mohou být maximálně 2 opakovače.
  • Potřebujeme-li propojit vzdálenost větší než 5 segmentů, máme k výběru několik řešení: