HowTo

ICQ Iserverd server Web-administrace ISDWM
ICQ Iserverd server Suse 9.1
Software Raid1 + LVM + GRUB na RedHat EL 4
Stadrin + PPTPD + PPP + PAM
Stadrin + FreeRadius + Callback
Stadrin + OpenVPN
Stadrin_Freeradius_Debian
Postřehy z Linuxu

Rychlovky:

mkdir /data/{data_sda,data_sdb,data_sdc}
vytvoří se adresáře:
/data/data_sda/
/data/data_sdb/
/data/data_sdc/

echo zpráva pro všechny uživatele připojený k serveru | wall
Zpráva uživatelům na konzoli pomocí příkazu – Wall

Kopírování SCP
Na serveru :scp soubor.gz uživatel@ip pc:/adresář/
Na PC :scp uživatel@ip serveru:/adresář/soubor.gz /pc_adresář/

Prostor pro testování
dd if=/dev/zero of=/mnt/disk.img bs=102400 count=102400 (vytvoří se soubor o velkiosti 100MB)
mkfs.ext3 /mnt/disk.img (naformátuje na ext3)
mount -o loop /mnt/disk.img /mnt/adresar (přimountuje disk.img do adresáře a může se do něj zapisovat jako na normální disk)

:s% /hda/sda/gc
ve VI vyhledá výraz hda a nahradí výrazem sda (g více řetězů v řádku a s se zeptá jestli to může přepsat)

for a in 0..9; do for b in 0..9; do echo a> $a$b; done; done
Vygeneruje se 10 000 souboru o velikosti 2b

find . -type f -exec rm {} \;
Smažou se všechny soubory v daném adresáři (pod adresářích) a zachová se adresářová struktura.