Instalace WEB-Manager ISDWM pro IServerd ICQ - Suse 9.1

Instalace Apache+Perl

(YAST) nebo RPM

Apache2, (Apache2-example-pages není nutný), Apache2-worker, Apache2-mod_perl

Perl 5.8.3, Perl-DBI 1.41, Perl-DBD-Pg 1.22

/etc/init.d/apache2 start nebo rcapache2 start

Instalace ISDWM

http://iserverd.khstu.ru/isdwm/

gzip –d isdwm-1.4.1.tar.gz
tar xfv isdwm-1.4.1.tar
cd isdwm-1.4.1/

Přesuneme soubory z adresáře
mv install.cgi isdwm.cgi language/ include/ do /srv/www/cgi-bin/)
mv img/ do root adresáře apache (obvykle při instalaci example-pages /srv/www/htdocs/)

Povolíme zapisování do adresáře a dáme do skupiny www
chgrp www /srv/www/cgi-bin/
chmod 775 /srv/www/cgi-bin/
Výsledek změn práv
rwxrwxr-x 4 root www 344 Oct 31 17:28 cgi-bin

Přidáme práva pro spuštení instalačních skriptů
cd cgi-bin/
chmod 755 install.cgi, isdwm.cgi

Prvotní instalaci podporuje jen InternetExplorer (Mozilla potom vypíše jen zdrojový kód stránky) configurace

http://ipadresaserveru/cgi-bin/install.cgi

Povolit TCP komunikaci k PostgreSQL

vi /var/lib/pgsql/data/postgresql.conf
tcpip_socket = truePo vytvoření připojení k databázi pokračujem v configuraci.pozor:

V configuraci (která se dá pak měnit) je hlavní vložení UIN čísla (čísel) které bude mít
přístup do administrace. " Grant system access right to UINs (comma separated list) "
Heslo pro vstup do administrace je stejné které je zadáno pří vytváření UNI čísla.
Jakýkoliv uživatel který je již vytvořen může být administratorem.

Po dokončení instalace by měl adresář cgi-bin/ vypadat takto:

-rwxr-xr-x 1 root wheel 3434 May 9 2003 install.cgi
-rwxr-xr-x 1 root wheel 38293 Aug 3 2003 isdwm.cgi
drwxr-xr-x 2 root wheel 168 Aug 3 2003 language
drwxr-xr-x 2 root wheel 168 Aug 3 2003 include
Vytvořené soubory instalací:
-rw------- 1 wwwrun www 2015 Oct 31 16:53 isdwm.conf
-rw------- 1 wwwrun www 193 Oct 31 17:24 isdwm.dbc

První přihlášení


Toť vše..

********************************************************************************
D3d Howto
Rekonix s.r.o.
********************************************************************************