příkazy :
 • Jaký Suse mám nainstalovaný ? -- cat /etc/SuSE-release
 • Smazání historie konzole (terminálu) -- history -c
 • Ztráta ROOT hesla - jak na to ?
  Vyrobit (pokud již není) na jiném PC příkazem /sbin/mkrescue --iso obraz záchranného CD
  toto vypálit a nabootovat z něj. Zadat linux S, jsme v single modu, zadat passwd novéheslo a je to.
 • ETHTOOL eth0 -> vše o síti
 • smbmount -o username=jmeno,password=heslo //10.10.10.1/ /tmp/bla -> připojení SMB
 • lscpi -> výpis všech zařízení
 • uname -a -> výpis vše o systému (verze kernelu, CPU .. )
 • Nastavení statické IP adresy v RedHatu

 • vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
  DEVICE=eth0
  ONBOOT=yes
  TYPE=Ethernet
  BOOTPROTO=static
  BROADCAST=10.10.10.255
  IPADDR=10.10.10.239
  NETMASK=255.255.255.0
  NETWORK=10.10.10.0
  GATEWAY=10.10.10.9
 • Balíčky :
 • rpm -ihv xxx.rpm - přidá
 • rpm -e xxx.rpm -> odebere
 • rpm --nodeps -> bez závislostí
 • rpm --force -> na nic nebere ohled
 • rpm -ihvr xxx.rpm -> instaluje do root adresáře
 • K3b :
 • Proč nemůže uživatel vypalovat DVD a ani nevidí DVD
 • Přidat uživateli práva pro disk+cdrom
 • Přimoutování LVM disků :
 • vgscan
 • vgchange -a y
 • mount /dev/vg00/root
 • když není modul :
 • insmod /lib/modules/2.6.xxkernel/kernel/drivers/md/dm_mod.ko
 • /sbin/devmap_mknod.sh
 • mount /dev/vg00/root
 • Přidání svazku LVM :
 • lvcreate -L 3G(velikost svazku) -n RPMS(jméno svazku) vg00(název LVM svazku)
 • ll /dev/vg00 - vypíše vąšchny svazky v LVM
 • mkfs.ext3 /dev/vg00/RPMS - naformátuje přidaný svazek na EXT3
 • vi /etc/fstab - přidat řádku pro automatické moutování svazku něco jako - /dev/vg00/rpms /rpms ext3 acl,user_xattr 1 2
 • 4CD Mendrake 10.0 :
 • ftp://acnova.com/pub/linux/Mandrake/iso/10.0/