Linux příkazy

Příkazy :

ALT + CTRL + F1 až F6 – přepínání textové konzoly
ALT + CTRL + F7 – přepnutí do grafické konzoly
CTRL + L – vymazání obrazovky
CTRL + Z – zamrazení procesu
CTRL + CTRL + – přepínání rozlišení obrazovky
CTRL + pravý SHIFT + MunLock – emulace myši na numerologický klávesnici
BG – přesunutí procesu na pozadí
FG – obnovení procesu
MANMAN – manuálové stránky
LS (LL) – výpis obsahu adresáře
CD .. , ~ o soubor výše , domovský adresář
[ TAB ] – doplní jména adresáře, souboru ..
MKDIR – vytvoření adresáře
TOUCH – vytvoření souboru
RM – vymazání souboru
RMDIR – vymazaní adresáře
MV – páesunutí, páejmenování souboru
CP – kopírování
TOP – výpis zatížení CPU
PS – výpis procesů
KILL – ukončení procesu
LOCALE – výpis jazyku
DF – výpis svazku, HDD
LN – simlink
DU – velikost souboru


 

Uživatelé :

ADDUSER – vytvoření uživatele
ADDGROUP – vytvoření skupiny
CHOWN – změna uživatele
CHGRP – změna skupiny
ADDUSER – UID čislo účtu
DELUSER – smazání uživatele
SU – přihlášení
W – výpis zda je někdo nalogován

Příklady :
ADDUSER uživatel ( skupina )
DELLUSER uživatel ( skupina )
USERMOD -g nové jméno uživatele bývalé jmémo uživatele
USERMOD – u nové UID uživatele uživatel


 

Práva :

ID – výpis práv
CHMOD – změna práv

u – usser ( uživatel ) R – read ( číst )
g – group ( skupina ) + W – write ( zapisovat )
o – other ( ostatní ) – X – spustitelný soubor
a – all ( všichni )

Příklady :
CHMOD_u + r_soubor – přidá právo číst ( uživateli )
CHMOD_go – rw_soubor – odebere práva číst a zapisovat ( skupině a ostatním )
LS – D – vypíše soubory + jejich práva


 

IP adresa :

HOST < jméno > – přeloží název adresy na IP adresu
ETH0 – označení síťové karty
PING – zkoužka spojení
IFCONFIG – prohlížení a nastavení IP adresy
NETMASK – nastavení masky sítě
ROUTE – nastavení routovací tabulky
DHCP – dinamické přidělení IP adresy
ARP – výpis routovací tabulky

Příklady :
HOST www.google.com
PING www.google.com
PING – c 4 www.google.com – vypíše jen první čtyři pokusy se spojením
IFCONFIG eth0 IP adresa netmask 255.255.255.0
IFCONFIG eth0 IP adresa netmask 255.255.255.0 HW ETHER ( číslo MAC adresy ) – možnost změnění MAC adresy
IFCONFIG eth0 ADD IP adresa netmask 255.255.0.0 – přidání další IP adresy
IFCONFIG eth0 DEL IP adresa netmask 255.255.0.0 – odebrání další IP adresy
nebo editovat soubor /etc/network/interfaces a zapsat :
Auto eth0 IFACE eth0 inet static ( Auto etho IFACE eth0 inet DHCP – auto. vloží vše )
Addres 64.64.64.23 ( IP adresa od providera )
Netmask 255.255.255.0
Network 64.64.64.0
Broadcast 64.64.64.255
Gateway 64.64.64.1

ROUTE ADD DEFAULT GW IP adresa – přidání další IP jako defaultní ( odchozí IP )
ROUTE DEL IP adresa – smazání IP z routovací tabulky
ROUTE ADD IP adresa GW IP adresa – přesměrování z jedné IP do druhé ( z jedné síťové karty do druhé )
ARP -a – výpis rotovací tabulky
/proc/sys/net/ipv4/ip forvard echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip forvard – zapnutí přeposílání packetů z jedné GW do druhé, či mezi dvouma síťovýma kartama
nebo editovat soubor /etc/network/options – první řádek ip forward = yes
/etc/inet.d/networking – start , stop , restart – spustí , zastaví , restartuje síť
DHCLIENT eth0 – zapnutí DHCP přidělení IP adresy
KILLALL DHCLIENT – vypnutí DHCP


 

IPTABLES –

D INPUT čislo – smazání záznamu
A INPUT číslo – přidání záznamu
j DROP – zahození
j REJECT – vrátit
j ACCEPT – příjmout
F – pročištění
N jméno – nová CHAIN
X jméno – smazání CHAIN
I – vložení CHAIN
P – default
vL – výpis IPTABLES

Příklady :

IPTABLES -P INPUT DROP – zahodi vše co jde dovnitř
IPTABLES -P OUTPUT DROP – zahodi vše co jde ven
IPTABLES -P FORWARD DROP – zahodi vše co jde přesměrovat
IPTABLES -A INPUT -i $INET IFACE -p icmp -j syn-flood – odfiltrování pokusů o zahlcení icmp
IPTABLES -A INPUT -i $INET IFACE -p TCP –dport 80 -j ACCEPT #WWW – pravidla pro povolený služby
IPTABLES -A INPUT -i $INET IFACE -p TCP –dport 53 -j ACCEPT #DNS
IPTABLES -A INPUT -i $INET IFACE -p UDP –dport 80 -j ACCEPT #DNS (UDP)
IPTABLES -A INPUT -i $INET IFACE -p TCP –dport 21 -j ACCEPT #FTP
IPTABLES -A INPUT -i $INET IFACE -p TCP –dport 22 -j ACCEPT #SSH