Otázky

Otázky k předmětu Počítačové sítě a přenos dat 

1. (O) Základní a odvození topologie sítí, sběrnice, hvězda, kruh
2. (O) Přístupové metody – ALOHA, CSMA, CSMA/CD, TDMA, FDMA
3. (O) Metody potvrzování – pozitivní, negativní, skupinové
4. (O) Klasifikace sítí podle rozlohy – LAN, WAN a podle způsobu komunikace – klient/server, peer to peer
5. (O) Typy sítí dle technologie – Token Ring, 100VG Any LAN, FDDI
6. (O) Sítě Ethernet – standarty 10BASE5, 10BASE2, 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
7. (O) Aktivní prvky – bridge, router, switch, hub, repeater, transiever
8. (O) Model ISO/OSI. Návrh sítě – pravidla, příklady
9. (O) Rodina protokolu TCP/IP: ARP, RARP, IP, ICMP, TCP, UDP. Směrování v Internetu
10. (O) Standardní služby – Telnet, HTTP, FTP, SSH, SMTP, NFS, …

11. (O) HTML – základy: odkazy, seznamy, tabulky, obrázky, rámce. Aktivní stránky: formuláře, CGI skripty, Javascript, JAVA, PHP, ASP
13. (O) Metody ochrany dat v počítačových sítích – z hlediska selhání hw a z hlediska neautorizovaného přístupu
15. (NW) Popis sítí Novell Netware, parametry serveru, vyuŵtí , porovnání OS Novell Netware rady 3.x, 4.x, 5.x
16. (NW) Utility SYSCON, SESSION, FILER, SALVAGE, PCONSOLE, Netware Administrator
17. (NW) Login script – druhy, příklady; Tiskové služby – konfigurace, možnosti tisku
18. (NW) Správa systému Novell – uživatelské účty, systémové databáze, práce na konzoli serveru
19. (NW) Práva a atributy v Novell Netware, porovnání s jinými systémy (Linux, Windows)
20. (Win) Pojem ‘doména’ v sítích Microsoft, vztahy TRUST
23. (L) Charakteristika OS Linux, porovnání s jinými OS, příklady použití

24. (L) Práva v systému Linux – popis, nastavování, porovnání s právy v Novell Netware
26. (L) Základní orientace v systému, význam a obsah standardních adresářů
27. (L) Základní příkazy OS Linux, přihlašování, práce se soubory, …
30. (L) Standartní služby Linuxu, popis konfigurace (http, ftpd, samba, …)

(O) … obecná otáka z oblasti sítí (NW) … Novell Netware, (Win) … WindowsNT/2000, (L) … Linux